مجتمع های تجاری|commercial complex

کاپری

 • آدرس:گلستان - گرگان-خیابان ولیعصر-نبش عدالت ۷
 • تلفن:32359358
 • مدیریت:آقای نجفی

مروارید

 • آدرس:گلستان-گرگان-خیابان ولیعصر-بین عدالت 20 و 22
 • تلفن:-
 • مدیریت:عباسعلی مرادی

زرتشت

 • آدرس:گلستان-گرگان-حافظیه-نبش عدالت 65
 • تلفن:32533510
 • مدیریت:تورج دهقانی

مرجان

 • آدرس:گلستان-گرگان-نبش عدالت 16
 • تلفن:-
 • مدیریت:محمد جواد پاداش

آریا

 • آدرس:گلستان-گرگان-عدالت 5
 • تلفن:-
 • مدیریت:رضا جمشیدی

مرسل

 • آدرس:گلستان-گرگان-خیابان شالیکولی-عدالت 7
 • تلفن:32235459
 • مدیریت:خطیب شهیدی