مجتمع های تجاری|commercial complex

آریا

 • آدرس:گلستان-گرگان-عدالت 5
 • تلفن:-
 • مدیریت:رضا جمشیدی

مرسل

 • آدرس:گلستان-گرگان-خیابان شالیکولی-عدالت 7
 • تلفن:32235459
 • مدیریت:خطیب شهیدی

ثامن

 • آدرس:گلستان-گرگان-میدان سرخواجه
 • تلفن:32240745
 • مدیریت:آقای خواجه

بهارستان

 • آدرس:گلستان-گرگان-خیابان 5 آذر-روبروی آذر 10
 • تلفن:-
 • مدیریت:ناصر مخیری

صدرا

 • آدرس:گلیتان-گرگان-خیابان ولیعصر-عدالت 14
 • تلفن:-
 • مدیریت:محمد گل شاهی

کوروش

 • آدرس:گلستان-گرگان-خیابان ولیعصر-نبش عدالت 31
 • تلفن:-
 • مدیریت:آقای لطیفی