مجتمع مروارید

مشخصات مجتمع مروارید

 • نوع مجتمع:تجاری
 • تعداد طبقات: 9طبقه
 • ساعت کار: 9 الی 14 و 17 الی 22
 • آدرس:گلستان-گرگان-خیابان ولیعصر-بین عدالت 20 و 22
 • اداری: 6 طبقه - 0 واحد
 • تلفن:-
 • تاریخ افتتاح:-
 • فکس: -
 • مدیر مجتمع: عباسعلی مرادی
 • تجاری: 3 طبقه - 0 واحد
 • پارکینگ: 0 طبقه - 0 واحد
ثبت نظرات
امکانات
۹۰%
مدیریت
۹۵%
محیط
۷۵%
رضایت در کل
۸۵%