مجتمع مرجان

مشخصات مجتمع مرجان

 • نوع مجتمع:تجاری
 • تعداد طبقات: 8طبقه
 • ساعت کار: 8 الی 14 و 16 الی 22
 • آدرس:گلستان-گرگان-نبش عدالت 16
 • اداری: 6 طبقه - 0 واحد
 • تلفن:-
 • تاریخ افتتاح:1380
 • فکس: -
 • مدیر مجتمع: محمد جواد پاداش
 • تجاری: 2 طبقه - 112 واحد
 • پارکینگ: 0 طبقه - 0 واحد
ثبت نظرات
امکانات
۹۰%
مدیریت
۹۵%
محیط
۷۵%
رضایت در کل
۸۵%