مجتمع مرسل

مشخصات مجتمع مرسل

 • نوع مجتمع:تجاری
 • تعداد طبقات: 7طبقه
 • ساعت کار: 7:30 الی 22
 • آدرس:گلستان-گرگان-خیابان شالیکولی-عدالت 7
 • اداری: 3 طبقه - 50 واحد
 • تلفن:32235459
 • تاریخ افتتاح:1382
 • فکس: -
 • مدیر مجتمع: خطیب شهیدی
 • تجاری: 3 طبقه - 90 واحد
 • پارکینگ: 1 طبقه - 40 واحد
ثبت نظرات
امکانات
۹۰%
مدیریت
۹۵%
محیط
۷۵%
رضایت در کل
۸۵%