پانسیون ها|Pansionsردیف نام پانسوین و کد شناسایی نام بهره بردار نام مدیر درجه/ستاره نشانی محل واحد تلفن
1 رز 7589/2 آزیتا سیفی آزیتا سیفی 3A گرگان ،خیابان شالیکوبی عدالت 38 09191079088
2 پائیزان 75080/2 اعضم بهلول اعضم بهلول 1A گرگان،فلکه کریمی،مطهری جنوبی،یکم مطهری 2343831
09111754375
3 خیام 75081/2 سعید سلمانیان ژیلا قادری افشار 2A گرگان خیابان شهید بهشتی 01712247342
09113712720
4 تسنیم 75087/2 افسانه رحیمی افسانه رحیمی 2A گرگان،جرجان،جرجان دوم 2226378
09119676313
5 اندیشه 75087/2 محمد تقی اجدانی محمد تقی آجدانی 2A آزاد شهر،خیابان شهید بهشتی،بهشت 24 09113723619
6 زمرد 75092/2 حسن منتظری حسن منتظری 3A علی آباد،جنب زمین فوتبال خارکلاته 09111715499
09385225764
7 ارمغان 75091/2 زهراء معمار نژاد زهراء معمار نژاد 2A گرگان بلوار،استاندارد،بین استاندارد 1 و 3 09358835053
2321863
8 آراد 75083/2 مجتبی نیک نفس مجتبی نیک نفس 2T گرگان،شهرک امام،کاشانی 23، پلاک 5 09113709016
01713354677
9 سماء 75086/2 قنبر جلالی مرضیه حاجی بیک 3A گرگان،پشت بانک ملی،جنب شورای شهر 09111789982
10 پرند 75088/2 سکینه جلالی سکینه جلالی 2A گرگان گلشهر نبش گلشهر 19 091127000904
11 آفتاب 75078/2 احمد میر وکیلی حلاوت میر وکیلی 2T گرگان ،جرجان،جرجان چهارم 3357792
09111712542
12 ایراندخت 75095/2 شهربانو نظری شهربانو نظری 2T علی آباد، خیابان هنرستان،آفتاب 16 09358514115
13 هیرکان 75097/2 خسرو انصاری خسرو انصاری 3A گرگان روبروی دانشگاه آزاد اسلامی 09119735822
14 مهر 75098/2 عباس زنگانه شهربانو تخم افشان 2A علی آباد، خیابان هنرستان،نبش آفاتاب 17 01736226955
15 پارسیان 75099/2 محسن علی ابادی مونا گرزالدین 2A گرگان فلکه بسیج جنب اتو بانک صادرات 01714435682